KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ TAŞINMAZLAR
1- Dilekçe (Dilekçe Örneği)
Dilekçede başvuru sahibine ait TC kimlik Numarası ve adres ve telefon bilgileri yer almak zorundadır.

 • Yapılmak istenen bakım-onarım işleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Bağımsız Bölümlerde, dilekçe Mülkiyet Sahibi veya Vekâlet Sahibi tarafından imzalanmalıdır. Vekil başvurularında noter onaylı Vekâletname dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Hisseli Bağımsız Bölümlerde noter onaylı Hissedar Muvafakati dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Kiracı başvurularında bakım-onarım işlemlerinin kiracı tarafından yapılabileceğine ilişkin hususları içeren Kira Sözleşmesi Örneği veya izin talebine ilişkin noter onaylı Mülk Sahibi Muvafakati dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Şirket, Dernek vb. Tüzel Kişi başvurularında Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Apartman, İş Hanı, Pasaj vb. çoklu bağımsız bölümlerin bulunduğu taşınmazların ortak mahallerinde (Dış cephe, çatı, bina içi ortak alanlar, merdiven vb.) yapılacak bakım-onarım işleri için, varsa Yönetim Kurul Kararı yoksa tüm hissedarlara ait Muvafakatname dilekçe ekinde sunulmalıdır.

2- Tapu Belgesi Sureti

3- Uygulamaların içeriğine bağlı olarak idarece gerek görülmesi halinde TUS (Mimar / İnşaat Müh.) istenmektedir. Teknik Uygulama Sorumlusuna (Mimar / İnşaat Mühendisi) ait bilgi-belge (Büro Tescil Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi veya Oda Kimlik Kartı Sureti)

TESCİLLİ TAŞINMAZ KOMŞULUĞUNDA/KORUMA ALANINDA VEYA SİT ALANINDA KALAN TESCİLSİZ TAŞINMAZLAR

1- Dilekçe (Dilekçe Örneği)

 • Yapılmak istenen bakım-onarım işleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Bağımsız Bölümlerde, dilekçe Mülkiyet Sahibi veya Vekâlet Sahibi tarafından imzalanmalıdır. Vekil başvurularında noter onaylı Vekâletname dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Hisseli Bağımsız Bölümlerde noter onaylı Hissedar Muvafakati dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Kiracı başvurularında bakım-onarım işlemlerinin kiracı tarafından yapılabileceğine ilişkin hususları içeren Kira Sözleşmesi Örneği veya izin talebine ilişkin noter onaylı Mülk Sahibi Muvafakati dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Şirket, Dernek vb. Tüzel Kişi başvurularında Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü dilekçe ekinde sunulmalıdır.
 • Apartman, İş Hanı, Pasaj vb. çoklu bağımsız bölümlerin bulunduğu taşınmazların ortak mahallerinde (Dış cephe, çatı, bina içi ortak alanlar, merdiven vb.) yapılacak bakım-onarım işleri için, varsa Yönetim Kurul Kararı yoksa tüm hissedarlara ait Muvafakatname dilekçe ekinde sunulmalıdır. 2- Tapu Belgesi Sureti

2- Tapu Tescil Belgesi

3- Uygulamaların içeriğine bağlı olarak idarece gerek görülmesi halinde TUS (Mimar / İnşaat Müh.) istenmektedir. Teknik Uygulama Sorumlusuna (Mimar / İnşaat Mühendisi) ait bilgi-belge (Büro Tescil Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi veya Oda Kimlik Kartı Sureti),

4- Yapı Kullanma İzin Belgesi ( İlgili İdarece Aslı Gibidir Onaylı) KUDEB arşivinde bulunmaması halinde istenmektedir.

5- Yapı Kullanma İzin Belgesine esas Mimari Proje Sureti (İlgili İdarece Aslı Gibidir Onaylı) KUDEB arşivinde bulunmaması halinde istenmektedir.