• Koruma Bölge Kurulları, diğer kurum- kuruluşlardan gelen yazılar ve dilekçe/e-posta yolu ile bildirilen izinsiz uygulamalara ilişkin denetimler.
  • Saha Denetimleri.
  • Koruma Bölge Kurullarınca onaylanmış Uygulama Projelerine ilişkin proje esaslı denetimler.
  • Denetim sonucunda tespit edilen hususlar hakkında; hazırlanan rapor, fotoğraf albümü ile beraber 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre işlem yapılması talebiyle ilgili Koruma Bölge Kuruluna, 3194 sayılı İmar kanununa göre işlem yapılması talebiyle de İlçe Belediye Başkanlığına bildirilmektedir.