23.07.2007 tarih ve 3580 sayılı Başkanlık Oluru ile kurulan Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nın amacı; eski eser niteliği kazanmış anıtsal ve sivil mimari yapılardaki malzemelerin, nitelik ve içeriğinin, özgünlüğünün, problemlerini ve problem nedenlerinin teşhisini yapmaktır.

Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları’nın Amacı

  • Çeşitli kültür varlıklarında kullanılmış malzemelerin, nitelik ve içeriğinin teşhisini yapmak;
  • Elde edilen verilere dayanarak onarımda kullanılacak teknikleri ve özgüne uyumlu malzemeleri belirlemek;
  • Koruma yöntem ve önerilerini içeren raporlar hazırlamaktır.