KUDEB

KUDEB, 2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10-11 ve 57’nci maddeleri uyarınca hazırlanarak, 11.06.2005’te yürürlüğe giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince ;
13.07.2006 tarih, 1323 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuştur.

Görevleri

  • Teknik Yardım, Teknik Eğitim

  • Kurumsal Eğitim

  • Konservasyon Laboratuvar Hizmetleri

  • Ahşap Atölyesi İşleri

  • Taş Atölyesi İşleri

  • Restorasyon Uygulamaları