Kuruluş

13.07.2006 tarih, 1323 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü; halihazırda İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görev Tanımı

11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje  Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.