İskan ( Yapı Kullanma İzin Belgesi ) Görüşü İşlemleri;

Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış uygulama projesine ait Yapı Ruhsatını düzenleyen ilgili İdarenin İskan (Yapı Kullanma İzin Belgesi ) düzenlenmesi konusundaki  görüş talebi yazısı doğrultusunda aşağıdaki işlemler yürütülmektedir.

Gerekli Bilgi- Belgeler

  • İlgili idarenin  İskan (Yapı Kullanma İzin Belgesi ) düzenlenmesi konusundaki  görüş talebi yazısı
  • İlgili İdare tarafından hazırlanmış uygulamaların projesine uygun tamamladığına ilişkin  Rapor
  • İlgili İdare tarafından hazırlanmış Yapı Ruhsat Belgesi Örneği
  • Müellif Mimar tarafından uygulamaların projesine uygun tamamladığına ilişkin hazırlanmış  Rapor

Müdürlük işlem dosyasında bulunmaması halinde onaylı proje örneği talep edilmektedir.

Yapılan İşlemler

  • Müdürlük Arşiv-İşlem kayıtlarında inceleme.
  • Yapıda; Koruma Bölge Kurulunca onaylı uygulama projesine göre uygunluk kontrol çalışması.
  • Proje kontrol çalışması sonucu Rapor ve İskan Görüş Belgesinin hazırlanması.
  • Üst yazı ile; tespit edilen hususlar doğrultusunda hazırlanan İskan Görüş Belgesi –Rapor ile beraber, İlçe Belediye Başkanlığına ve ilgili Koruma Bölge Kuruluna bilgilendirme.