İskan ( Yapı Kullanma İzin Belgesi ) Görüşü İşlemleri;

Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış uygulama projesine ait Yapı Ruhsatını düzenleyen ilgili İdarenin İskan (Yapı Kullanma İzin Belgesi ) düzenlenmesi konusundaki  görüş talebi yazısı doğrultusunda aşağıdaki işlemler yürütülmektedir.