Başvuru Süreci ve İşleyiş Şeması      

Süreç, ilgili kişi veya kurum tarafından laboratuvara yapılan müracaat ile başlar.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi için 0212 455 37 80

1

Başvuru kültür varlığına ve ilgili kişi/kuruma ait bilgileri içeren imzalı bir dilekçe ile yapılır. (Bkz. Başvuru Formu)

2

Yapılan başvuru, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü tarafından değerlendirilir ve eser üzerinde yerinde çalışma planlaması yapılarak başvuru sahibine bildirilir. Sahada yapılan incelemeler sonucu temsili numuneler alınır.

3

22.05.2019 tarihinde Türkak tarafından akreditasyonu onaylanan laboratuvarımızın kuralları gereği alınan numuneler Numune Kabul Bölümü’ne teslim edilir.

4

Hangi analizlerin yapılacağı kararlaştırılıp, yapılacak işin fiyatlaması belirlenir ve ilgilisine e-mail yolu ile iletilir. Ücretin ilgili banka hesabına yatırılıp, dekontun Restorasyon ve Konservasyon Bölümü’ne iletilmesini takiben laboratuvar çalışmalarına başlanır.

a

5

İlgili laboratuvarlarda planlanan analizler gerçekleştirilip, analiz raporları hazırlanır ve Restorasyon ve Konservasyon Bölümü’ne iletilir. Bu birimce sahada yapılan incelemeler ve analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilip “Malzeme Analiz” veya “Restorasyon ve Konservasyon Raporu” hazırlanır.