Geleneksel ahşap mimari mirasımızın “doğru” ve “bilimsel tekniklerle” korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek, bunun için gerekli insan gücünü yetiştirebilmek ve teşvik edici etkinlikler aracılığıyla koruma bilincini artırabilmek üzere, “eğitim” odaklı bir çalışmanın yapılması bir yerel yönetim sorumluluğu olarak kabul edilmiş ve ahşap yapı örneklerinin aslına en uygun şekilde restorasyon ve onarım çalışmalarının yapılmasında çalışacak ahşap ustalarının yetiştirilmesi amacıyla, Aralık 2007’de KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi kurulmuştur.

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan ahşap tarihi mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, zaman yitirilmeden “geleneksel detay ve yapım tekniklerinin öğretilerek uygulanabilir hale getirilmesi” ve “nitelikli ahşap yapı ustalarının yetiştirilmesi” gerekmektedir.

Ahşap Eğitim Atölyesi’nde; meslek yüksek okullarının mimari restorasyon, ağaç işleri programlarından mezun kişilerine; her yıl 176 saat teori, 400 saat uygulamadan oluşan “Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı’’ kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Teorik ve uygulamalı dersler; Koruma Kuramı, Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi, Geleneksel El Aletleri ve Makinelerinin Kullanımı, Belgeleme, Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları, Üst Yüzey İşlemleri, Ahşap Süsleme, Ahşapta Bozunmalar, Ahşapta Koruma Yöntemleri ve Ahşap Süsleme olmak üzere on başlıktan oluşmaktadır. Uygulama kapsamında; kursiyerler Dünya Miras Alanları’ndan; Zeyrek ve Süleymaniye’deki ahşap yapılar ve yapı elemanlarında, tescilli yapılara ait yapı elemanlarında çalışma şansı bulmakta, onarım, koruma ve restorasyon alanındaki becerilerini atölye içerisindeki uygulamalarla da geliştirmektedir. Teorik ve uygulamalı eğitim programı alanında; uzman yürütücü mühendis, ahşap ustaları ve uzman akademisyenlerin katkıları ile yürütülmektedir. Ahşap ustası adaylarına verilen bu eğitimlerin dışında ahşap işleri yaparak geçimini sağlayan, kalfa ve çıraklara ahşap mimari, restorasyon ve onarım konularında doğru bilgilerin verilmesini amaçlayan “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları; Usta Seminerleri” düzenlenmektedir. Böylece ahşap ustalarının koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Kültür varlıklarının onarımında şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu olarak çalışan profesyonel mimar ve mühendisler için “Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları- Mimar Mühendis Atölye Çalışmaları” düzenlenmektedir. Yapı Malzemesi Olarak Ahşap hakkında teorik bilgilerin aktarılmasının ardından atölye ortamında ahşap pencere yapımı, bir yapı elemanının onarımı, ahşap karkas sistemler gibi örnek çalışmalarla da katılımcılarının bire bir çalışarak, uygulama yaparak deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Atölye çalışmaları kapsamında; ahşap yapıların korunması, restorasyonu, rekonstrüksiyonu konusunda ülkemizde ve dünyada yürütülen çalışmaları paylaşacak bir bilimsel platform oluşturmak, uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla uluslararası katılımla “Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu” düzenlenmektedir. Koruma dünyasının aktörlerinin; akademisyen, mimar, mühendis, öğrencilerin bir araya geldiği sempozyumların bildirileri her yıl Türkçe- İngilizce olarak hazırlanan “Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu Bildiri Kitabı” adıyla basılmakta ve koruma sektörü ile paylaşılmaktadır. Sempozyumla eş zamanlı olarak düzenlenen “Sergi” ile de Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programını’nın kursiyerlerinin örnek onarım, yeniden üretim çalışmaları katılımcılara sunulmaktadır. Ahşap Eğitim Atölyesi; genç restoratörler, ustalar, profesyonel mimar ve mühendislere verdiği teorik ve uygulamalı eğitimlerle hem yapı malzemesi olarak ahşabın üstünlükleri hatırlatmakta hem de örnek uygulama çalışmaları ile ahşabın onarılabilir bir mühendislik malzemesi olarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır.