Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri Kitabı 11

https://kudeb.ibb.istanbul/wp-content/uploads/2021/01/kargir-semineri-11_14-01-21-1.pdf