Anıtsal ve sivil mimari yapılardaki malzemelerin, nitelik ve içeriğinin, özgünlüğünün, problemlerinin ve problem nedenlerinin teşhisini yapmak amacıyla Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı kurulmuştur.

 

Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Verilen Hizmetler;

 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan koruma ve onarım uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek, malzemelerin problemlerini ve nedenlerini tespit etmek ve yapılacak onarıma ilişkin yöntemleri uluslararası kriterlere uygun olarak belirlemek.
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak koruma ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olabilecek malzeme analizlerini yapmak.
 • Yapı malzemeleri durum raporu ve konservasyon uygulama önerileri raporları hazırlamak.
 • Konusu dâhilinde gerekli yayınları hazırlamaktır.

LABORATUVAR Birimleri

 • Restorasyon Konservasyon Bölümü
 • Numune Kabul Bölümü
 • Genel Kimya
 • Petrografi
 • HPLC
 • Fizikomekanik
 • Odun Anatomisi
 • SEM-EDX
 • XRD

olmak üzere 9 ayrı bölümden oluşmaktadır.